Profesionální tvorba křížovek a dalšího luštění

Naučte se luštit

Naučte se luštit

Naučte se luštit

Naučte se luštit

pexels-kampus-production-8430319

Křížovku zná u nás každý. Jsme národem luštitelů.

Křížovky patří ještě stále mezi oblíbené kratochvíle Čechů. Není divu – vyžadují pouze znalost čtení a psaní. Existuje asi 40 základních typů křížovek. Nejznámější je tzv. švédská křížovka. Je poměrně jednoduchá, legendu (výrazy) má vepsanou uvnitř křížovky. Vyskytuje se téměř v každém časopisu.

Možnosti řešení křížovky jsou v podstatě dvě. Při prvním způsobu nejprve doplňujete všechny známé výrazy ve vodorovném směru a potom pokračujete ve svislém směru. Takto se pokračuje až do vyluštění. Druhou variantou luštění – a pro většinu také oblíbenější – je vyplňování výrazů po skupinách, tedy střídavě z obou směrů vpisování. Jednoduše se vyplní vždy výraz, který je „po ruce“.

Co je křížovka?

* Křížovka je luštitelská úloha založená na křižování výrazů vpisovaných do obrazce. Cílem řešení křížovky je úplně a správně vyplnit, případně vytvořit obrazec křížovky a nalézt tajenku.

* Křížovka jako tvůrčí slovesný projev patří mezi publicistické žánry.

* Posláním křížovky je vhodnou a zábavnou formou rozšiřovat znalosti a dovednosti luštitelů i autorů.

* Základními prvky křížovky jsou: název křížovky, legenda, obrazec, vpisované výrazy a tajenka. Název křížovky, legenda a obrazec jsou zpravidla součástmi zadání křížovky.

Znáte všechny pětipísmenné křížovkářské lahůdky?

ABAKA – manilské konopí
ADICE – slučování
AGAMA – cizokrajný ještěr
AGORA – starořecké náměstí
AJMAK – mongolská správní jednotka
AKARA – akvarijní rybka
ALELA – dědičný základ znaku
ALKEN – nenasycený uhlovodík
ANIMO – dobrá nálada
ANATA – bolivijská flétna
ANONA – tropická dřevina
APADA – staroperský palác
ARAKA – sibiřská lihovina
ATIKA – starořecká krajina
AVENA – botanický název ovsa


Rady, jak na švédskou křížovku

Iva Böhmová z křížovkářského serveru www.lusk.cz našim čtenářům radí, jak nejlépe švédskou křížovku vyluštit: „Odpověď zní jednoznačně: hlavně být v pohodě. Než začnete luštit, usaďte se do křesla s šálkem čaje nebo kávy a mějte jasnou hlavu. Nejde poradit způsob, jak luštit, protože svůj systém si každý musí najít sám. Někdo doplňuje nejdříve všechny vodorovné výrazy, pak teprve svislé, jiný luští celé bloky křížovky najednou. Doplněná slova jsou vždy pomůckou pro doplnění slov ve směru druhém. Proto si také musíte dát pozor na to, abyste se u sporných výrazů neupnuli jen na jednu variantu.

Například „egyptský bůh slunce“ může být Ra i Ré. Zda doplnit „a“ nebo „é“, zjistíte až vyluštěním křižujícího se výrazu. Pro ty, kteří si nejsou zcela jistí svými vědomostmi, je určitě vhodnější obyčejná tužka než propiska. Významnou pomůckou je také řada různých křížovkářských slovníků, tištěných i elektronických, ve kterých jsou slova řazena abecedně podle svého obsahu či délky.“

Historie křížovky

Obecně je za „vynálezce“ křížovky považován Arthur Wynne, který hádanku, později nazývanou křížovka, uveřejnil v prosinci 1913 v newyorských Timesech. Ovšem málokdo ví, že ještě před tím vyšla vůbec první publikovaná křížovka již u nás, a to v roce 1899. Její autorkou byla Milada Antošová a nazvala ji „Čapka z písmen“. Postupem času si křížovky získávaly své příznivce a od dvacátých let minulého století se stalo luštění doslova módou. Největší boom zažívaly křížovky do roku 1989, kdy se dokonce po zahradničení zařadily na druhou příčku nejoblíbenějšího koníčku.

Švédská křížovka se dnes objevuje téměř v každém časopise, velkou oblibu si našlo také sudoku.

V České republice dnes vychází neuvěřitelných 300 časopisů s křížovkářskou tematikou.

Češi patří ke křížovkářské špičce

Česká republika patří v řešení logických úloh spolu s USA, Japonskem, Německem a Nizozemskem k nejlepším na světě. V řešení sudoku jsme dokonce mistři.

„Každých 14 dní se u nás konají městské přebory v řešení hádanek, křížovek a logických úloh, jednou za rok pak mistrovství republiky a od roku 1992 pak mistrovství světa,“ sděluje Vítězslav Koudelka, předseda Světové ádankářské federace a místopředseda Svazu českých hádankářů a křížovkářů. „Soutěží se v tzv. dokreslovkách, kde musí soutěžící v podstatě obrazec vytvořit, a dále v hádankách, kde si řešitel hraje s písmeny a slovy. Jeden typ mistrovství světa probíhá v řešení logických úloh.

Soutěžící obdrží zadání v angličtině předem, takže se může připravit každý, bez ohledu na znalost jazyka. Češi mají v těchto soutěžích už pět zlatých medailí. Druhý typ šampionátů probíhá od roku 2006 v luštění sudoku. Tehdy zvítězila Jana Tylová.

Svaz českých hádankářů a křížovkářů Zájmová organizace byla založena v roce 1968. Podařilo se jí klasifikovat a kodifikovat stávající i nové druhy hádanek, křížovek a vícesměrek. Vytvořila závazná pravidla pro jejich tvorbu a řešení. Organizuje řešitelské soutěže na celostátní a mezinárodní úrovni (info na www.e-rebus.cz).

Další známé typy křížovek

Písmenná křížovka Je základní typem křížovky s dvěma směry vpisování (vodorovně a svisle). Legenda je očíslovaná a rozdělená do dvou odstavců podle směru vpisování. V našem případě se budou vpisovat jednotlivá písmena slov ke středu (čísla) a obvodově (písmena).

Střídavá křížovka Do střídavé křížovky se mohou vpisovat jak shluky o různých délkách, tak i shluky a písmena. Jaké je ovšem zastoupení jednotlivých znaků, jaký je způsob jejich střídání, jak jsou shluky dlouhé, to již z názvu nevyplývá a je na luštiteli, aby řešení sám objevil.

Shluková křížovka Vyplňují se shluky. Tak se nazývají skupiny dvou či více písmen.

Zásadním pravidlem při luštění této křížovky je, že v křížovce musí být užito shluků písmen vždy o stejné délce.

Osmisměrka Kdo by neznal osmisměrky, kde je potřeba nalézt ukryté slovo, které lze číst zleva doprava, shora dolů či diagonálně.

Tajenka vyjde ze zbylých písmen. Existují také písmenné osmisměrky, kde se musí doplnit chybějící písmena.

Slabiková křížovka Luštitel nebude do křížovky vyplňovat pouze písmena, ale rovnou celé slabiky, které jsou tvořeny podle zásad pro dělení slov. U cizojazyčných výrazů je zavedena tzv. grafická podoba slabiky – např. SHA – KE – SPE- A – RE.

Buňkovitá křížovka Název vychází z tvaru buňky. Pokud nenaznačuje směr šipka, začíná se vyplňovat od středu a pokračuje se směrem vlevo a dále směrem po hodinových ručičkách. Tři směry vpisování má pak křížovka v podobě „včelího plástu“.

Řetězová doplňovačka Zde se začátky nebo konce vpisovaných a neskrytých výrazů křižují řetězově s výjimkou těch, jejichž začátek i konec je ohraničen obrysem. V našem příkladě jsou vždy dvě poslední písmena začátkem slova dalšího – směr spirála ke středu. Sudoku Jde o číselnou křížovku z Japonska. Cílem je doplnit v každém sloupci řádku a tučně vyznačeném sektoru číslo 1–9. Lze luštit po číslech a sledovat, zda v nějakém 3×3 sektoru, řádku či sloupci není vhodné políčko. Luštit lze po políčkách.

 

Jitka Trnková, Zdroj: LIDOVKY

Naučte se luštit

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn

Sdílejte článek:

Další články

Co je hra Sudoku?

Sudoku je populární logická hra, hlavolam. Název vznikl z japonského “Súdži wa dokušin ni kagiru,” ale její původ není japonský. Hra byla známa v osmdesátých letech 20.století pod názvem “Number Place” (“Umísti číslice”) v americkém magazínu o hlavolamech. V Japonsku se tato číselná křížovka rychle stala populární – možná také

Přečíst článek »

Historie první křížovky

I když Američané tvrdí, že vynálezcem křížovky je Artur Wynne, jehož první křížovku uveřejnily 21.12.1913 newyorské noviny, vše je jinak. První křížovka pochází z Prahy. Zveřejnila ji učitelka Mlada Antošová. Křížovka se jí ale začalo říkat až v roce 1902 – hádanka křížová, a o rok později už křížovka. V

Přečíst článek »

Křížovky nestárnoucí

Křížovky patří k nejpopulárnějším druhům zábavy. Zatím to vypadá, že jejich úspěch nepokazí ani rozličné orientální hlavolamy. Slova uspořádaná vodorovně a svisle lákají nespočet luštitelů. Přesto, když si položíme otázku, kdy vlastně křížovky vznikly, není odpověď zcela jednoznačná. Podle zachovaných pramenů se první křížovka objevila v tisku v roce 1913. Jejím

Přečíst článek »