Profesionální tvorba křížovek a dalšího luštění

HISTORIE KŘÍŽOVEK

„Křížovka je luštitelská úloha založená na křižování výrazů vpisovaných do obrazce. Cílem řešení křížovky je úplně a správně vyplnit, případně vytvořit obrazec křížovky a nalézt tajenku.“

Takto definuje křížovku Svaz českých hádankářů a křížovkářů ve svých „Směrnicích pro tvorbu křížovek“.

Historie

Křížovková úloha (jako publicistický žánr) je luštitelský úkol založený na křižování výrazů hledaných podle legendy a zapisovaných do jednotlivých políček (cílem je získat tajenku). Historie křížovky se začala psát před více než sto lety, kdy se objevily první obrazcové hádanky (doplňovačka, rámcovka, čtvercovka, roháček a později hřebenovka). Křížovka spatřila svět ve 20. letech minulého století. V této retrospektivě se zaměřím na cirka posledních 70 let.

Je nepochybné, že česká křížovka nemá ve světovém srovnání absolutně žádnou konkurenci. V popisu se zaměřím na přiblížení vývoje této oblíbené duševní zábavy co nejširší luštitelské veřejnosti. Při popisu se budu vyhýbat nadbytečným odborným výrazům. Stranou ponechám pravidla, směrnice ap., které jsou určeny pro Český svaz hádankářů a křížovkářů (ČSHAK). Podoba otiskovaných úloh závisí totiž na vydavateli příslušné tiskoviny, a proto se k této problematice nemíním nijak vyjadřovat. Cílem je zmapování celého vývoje a v příkladech ukázat různé možnosti tvorby (vypíchnout překonané zvyklosti ap.) bez jakéhokoliv nároku na stanovování „jedině možné“ podoby otiskované křížovkové úlohy. Budu se vyhýbat různým zákazům a hlavně různým taxativním výčtům jedině možné tvorby – vše by mělo být otevřené pro novou podobu tvorby. Hlavní zásadou bude v zadání a především v nadpisu neuvádět to, co vyplývá z podoby otištěné úlohy.

Základními kameny každé křížovkové úlohy jsou políčko a písmeno. Seskupováním políček v různých směrech vpisování (křižování minimálně ve dvou směrech) získáme obrazec křížovkové úlohy. Podobně je písmeno 4 základem pro vpisovaný znak (slabika, shluk atd.). Stěžejními křížovkovými pojmy jsou tedy křižování(úplné, neúplné, řetězové, skupinové aj.) a vpisovaný znak.

Další důležité pojmy: křížovka (úplné křižování); doplňovačka (neúplné křižování); vícesměrka (varianta doplňovačky); tajenka(skrytá, neskrytá aj.); legenda (textová, obrázková, číselná, hádankářská aj.); nadpis křížovkové úlohy (stačí druh vpisovaného znaku a křížovka resp. doplňovačka; další údaje se uvádějí, pokud se týkají všech vpisovaných výrazů – řetězová, pětipísmenná ap.); rozdělovací značka (silná linka, slepé a uzlové políčko, tečka – pro úhlopříčný směr vpisování aj.); výplňka (legenda obsahuje přímo vpisované výrazy); výraz (vpisovaný, legendový, tajenkový); střídání (vpisovaných znaků, typů políček aj.); předpona POLO-; cylindrická úloha; pomůcka.

Křížovky a hádanky nejrůznějšího typu

To je způsob zábavy, který se u českých občanů těší veliké popularitě. Ostatně vypovídá o tom i fakt, že téměř ve všech tištěných periodikách a magazínech naleznete minimálně jednu křížovku, v lepším případě jich je více. Není proto s podivem, že lidi zajímá řešení křížovek pro všechny. Odpovědi na pokládané otázky, s nimiž si neví rady nebo se v jejich luštění mýlí. Nežli se však pustíme do popisu návodu, jak se domoci správných odpovědí, pojďme si o křížovkách povědět něco více.

Co jsou to křížovky?  

Jde o typ hádanky, jenž má bezpočet podob. Základem všeho jsou otázky vepsané do určitých políček. K tomu přísluší volná pole pro vložení odpovědi. Mnohdy dochází k jejich křížení, což vám usnadňuje následující luštění, pokud zrovna nevíte konkrétní výraz. Kromě spousty svislých a vodorovných sloupců je v tajence barevně odlišeno i řešení celé hádanky, k němuž se musíte dopracovat. Občas nechybí ani praktická nápověda, v níž jsou zahrnuta obzvláště těžká slova.

Vyřešte soutěžní hádanky  

Pakliže vás zajímá řešení křížovek pro všechny, měli byste vědět, že není dostupné pro jakákoliv periodika. Především speciální edice s desítkami křížovek se přínosného rozluštění dočkají jen málokdy. Daleko více narazíte na odpovědi a výsledky křížovek spojených s nejrůznějšími soutěžemi. Ty jsou obvykle součástí magazínů a praktickou motivací jsou hodnotné ceny nebo zájezdy. Návody přináší kvanta internetových portálů.

Luštění je zdravé

Nepodceňujte význam křížovek ve společnosti. Jejich pravidelným vyplňováním rozšiřujete své znalosti a vědomosti. Setkáváte se s novými slovními výrazy, brouzdáte v oblastech vám doposud neznámým a objevujete neprobádané. I z tohoto důvodu je pochopitelné, že chcete znát řešení křížovek pro všechny a toužíte se domoci adekvátní odpovědi.

První křížovka

Traduje se, že první křížovka vyšla před sto lety, 21. prosince 1913, v Americe. Ale není to pravda. Již 14 roků předtím vznikaly křížovky. První pravá křížovka vznikla v Čechách. Vytvořila ji Milada Antošová z Modřan. Ještě předtím vznikaly varianty křížovek a při hledání jsme se dostali až do roku 1895,“ přibližuje historii křížovek Zdeněk Chromý, člen Svazu českých hádankářů a křížovkářů. „Křížovky vznikly z hádanek. Ty propagovali již Komenský, Tyl a jiní. Jak se rozšiřuje slovní zásoba, tak se rozšiřuje i zásoba slov, která se používají v křížovkách. Každé slovníky, které vycházejí, tak jako první koupí křížovkáři. Stará slova nezanikají, křížovkáři je neustále používají, a nová slova přibývají. Zůstávají i archaismy, protože naším posláním je seznamovat luštitele s co nejširší zásobou,“ pokračuje v líčení Zdeněk Chromý. „Křížovka je prostředek duševní hygieny. Jsou potřeba kombinační schopnosti, všeobecné znalosti a křížovkářská praxe. V poslední době jsou počítačové programy, ale pořád převažuje ta manuální práce. Základem křížovky je hlava, mozek,“ končí své vyprávění Zdeněk Chromý.

První křížovka byla (údajně) zveřejněná v deníku New York World 21. prosince 1913. Za jejím vznikem měl stát novinář z Liverpoolu Arthur Wynne.


Další zajímavé články o křížovkách naleznete zde.